werkwijze | activiteiten

Kenmerkend voor mijn aanpak is de wijze waarop ik projecten uitvoer: geen kant en klaar advies, maar begeleiden van organisaties. Bij het verkennen en analyseren van de vraag én bij het zoeken naar de juiste strategie, de gewenste verandering of de optimale oplossing. Centraal staat dat de mensen in de organisatie later ook zelf aan de slag moeten kunnen met het eindresultaat en met de aangereikte hulpmiddelen. Op deze wijze wordt het innoverend of vernieuwend vermogen van de organisatie blijvend vergroot.

Iedere organisatie is anders, daarom wordt voor aanvang van een project samen met de opdrachtgever de vraag verkend en wordt bekeken wat de beste aanpak is of welke stap als eerste ondernomen moet worden. Maatwerk dus. Essentieel bij iedere gekozen aanpak is actieve participatie van uw organisatie. De activiteiten die ik uitvoer, maar ook de methoden gekozen en de wijze waarop deze worden ingezet worden hierop afgestemd. Dit zorgt voor betrokkenheid van mensen, voor bevordering van samenwerking tussen organisatieonderdelen en voor heldere en breed gedragen veranderingen.

Met deze uitgangspunten begeleid ik managementteams, ontwikkel- en marketingafdelingen of samengestelde teams bij de verschillende aspecten van vernieuwing of bij een onderdeel ervan. Mijn kracht daarbij is het structureren van het proces, het zien van verbanden, mogelijkheden en belangen (op individueel, team en organisatie niveau) en het slaan van bruggen tussen mensen en tussen verschillende disciplines in organisaties. Door middel van creatieve werkvormen en technieken voor toekomstdenken verruim ik het perspectief en laat ik mensen zelf nieuwe mogelijkheden ontdekken.