werkwijze | activiteiten

Inge Oskam kan uw organisatie bij de voor u relevante thema's ondersteunen door middel van de volgende activiteiten:

Organisatieadvies en procesbegeleiding <
Buro io begeleidt organisaties met vraagstukken rondom visie- en strategieontwikkeling, innovatiemanagement en het vergroten van het vernieuwend vermogen. Ieder traject start met het verkennen van de vraag en bepalen van de gewenste aanpak, samen met de opdrachtgever. Vervolgens begeleidt buro io uw organisatie bij het gezamenlijk ontwikkelen en implementeren van de benodigde veranderingen. Als coach van uw organisatie of als regisseur van het proces. Hoe dan ook, uw organisatie neemt actief deel aan het proces.

Leiden van workshops en werkconferenties <
Buro io is gespecialiseerd in het leiden van workshops en creatieve sessies. Voor het oplossen van een technisch of organisatorisch probleem tot en met het genereren van ideeŽn voor nieuwe business. Creatieve denktechnieken en toekomstmethoden bieden hierbij niet alleen de nodige inspiratie, ze geven ook structuur aan het proces en bieden handvatten voor evaluatie en voor het maken van verantwoorde keuzen. Behalve bij creatieve sessies hebben deze technieken ook hun waarde bewezen bij projectbijeenkomsten en werkconferenties. Workshops en werkconferenties kunnen los ingezet worden of onderdeel uitmaken van een groter (veranderings)traject. 

Ontwikkelen van tools, methoden en werkwijzen <
Er bestaan verschillende methoden, tools en modellen voor bijvoorbeeld strategische analyse, businessontwikkeling en innovatiemanagement. Deze zijn echter niet altijd even geschikt voor het beoogde doel of vergen bedrijfsspecifieke aanpassingen. Het kan daarom zinvol zijn een nieuwe methode of werkwijze te ontwikkelen afgestemd op uw vraag en op uw specifieke situatie. Dit kan een volledig nieuwe werkwijze zijn, zoals de methode voor het opstellen van brancheagenda's die werd ontwikkeld voor TNO. Of dit kan een aanpak zijn gebaseerd op een bekende methodologie, zoals of portfoliomanagement of roadmapping.

Kijk bij project|portfolio voor enkele projectvoorbeelden.