thema's | portfolio

Inge Oskam is gespecialiseerd in 3 thema's die voor uw organisatie van belang zijn bij vernieuwing:

Visie- en strategieontwikkeling >

New business development >

Management en organisatie van innovatie <
Wilt u het vernieuwend vermogen van uw organisatie vergroten? Of heeft uw organisatie voldoende innovatiekracht in huis maar heeft u het idee dat deze niet ten volle wordt benut? Met behulp van methodisch werken en de juiste vaardigheden kunt u meer halen uit uw organisatie. Door uw innovatieproces zo in te richten dat de kennis en creativiteit binnen uw organisatie optimaal wordt gebruikt. Of door een methode te implementeren die u helpt marktgerichter te werken of beschikbare mensen en middelen effectiever in te zetten in R&D. Buro io verkent samen met u de vraagstukken binnen uw organisatie en helpt u bij het implementeren van de veranderingen.

  • Ontwikkelen van een gestructureerd innovatieproces - Opstellen van een plan of procedure voor innovatieprojecten en zonodig ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkmethodes en tools voor R&D en marktgericht ontwikkelen zoals Quality Function Deployment.
  • Ontwikkeling en implementatie van methoden voor innovatie management - Ontwikkelen van een klantspecifieke aanpak voor ideeŽnmanagement of portfoliomanagement of implementeren van roadmapping als methode voor strategieontwikkeling en prioriteitstelling voor R&D.
  • Werken aan een lerende en innovatieve organisatie - In kaart brengen van knelpunten en van wat goed gaat, gezamenlijk bepalen wat nodig is en samen realiseren van de gewenste verandering. Zo zijn bijvoorbeeld vaardigheden als interdisciplinair samenwerken en creatief probleem oplossen essentieel voor uw medewerkers om te komen tot vernieuwing en om te kunnen gaan met veranderingen.