Inge Oskam (1970) studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Ze volgde daarna trainingen op het gebied van projectmanagement, een managementopleiding bij Vlerick Leuven Gent Management School en de deskundigheidsopleiding tot facilitator van creatieve denkprocessen bij het COCD. In 2006 rondde zij een opleiding organisatiekunde en verandermanagement af bij Sioo.

Van 1994 tot 2002 werkte Inge bij TNO Produktcentrum in Delft en TNO Industrie in Eindhoven. Bij TNO heeft zij als projectmanager veel ervaring opgedaan met conceptontwikkeling en systeemontwerp van innovatieve producten. Daarnaast heeft zij verschillende samenwerkingsverbanden opgezet voor innovatieve projecten. De laatste drie jaar bij TNO legde Inge zich toe op de ontwikkeling van tools en methoden voor productinnovatie en heeft zij zich ontwikkeld als adviseur op het gebied van innovatiemanagement.

In 2002 startte Inge met buro io om bedrijven op een meer persoonlijke manier te begeleiden bij management en organisatie van innovatie. Inge's werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke, analytische en creatieve benadering en een pragmatische inzet van tools en methoden. Specifieke interesse heeft zij daarbij in het verbinden van markt en technologie en in bevorderen van samenwerking binnen en tussen organisaties.
Sinds begin 2007 is Inge naast haar werkzaamheden met buro io in deeltijd verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, domein Techniek, als lector Technisch Innoveren & Ondernemen.

Meer informatie op www.ingeoskam.nl