thema's | portfolio

Inge Oskam is gespecialiseerd in 3 thema's die voor uw organisatie van belang zijn bij vernieuwing:

Visie- en strategieontwikkeling >

New business development <
Als uw organisatie op zoek is naar nieuwe business is de eerste stap is te komen tot nieuwe ideeën. Voor nieuwe producten of diensten, voor nieuwe markten of toepassingsgebieden of bijvoorbeeld voor een nieuwe marktbenadering. Vervolgens is het belangrijk een goede start te maken met de ontwikkeling ervan. Met een heldere specificatie en een goed opgezet project. Echter, v
anwege de kortere levenscycli van producten en de hoge investeringen die innovatie vergt kan innoveren haast niet zonder samenwerking met andere partijen. Met andere business units, zusterorganisaties of met andere bedrijven in de keten. Samenwerken aan innovatie stelt uw organisatie voor een extra uitdaging.
Buro io kan uw organisatie (en uw partners) begeleiden bij het maken van een goede start.

  • Samen werken aan innovatie - In enkele workshop met uw organisatie en uw partners uitwisselen van visies en ideeën, creëren van een gezamenlijke ambitie en ontwikkelen van een gezamenlijke taal. Daarna uitwerken van ideeŽn voor gezamenlijke business, ontwikkelen van een gezamenlijke innovatiestrategie en met elkaar aan de slag.
  • Inventariseren new business opportunities - In 1 of meer workshops verkennen van de vraag en de oplossingsruimte, genereren van ideeŽn vanuit verschillende invalshoeken en selecteren en uitwerken van enkele ideeŽn. Met verschillende disciplines uit uw organisatie, samen met experts, uw samenwerkingspartner of uw klanten en gebruik makend van creatieve denktechnieken.
  • Bepalen van de juiste innovatierichting en aanpak - Vertalen van de marktvraag en concurrentiepositie in een strategische specificatie voor product of dienst m.b.v. bijvoorbeeld een QFD-sessie. Of inventariseren van technologische oplossingsrichtingen. Daarna opzetten van een goed project: ontwikkelen van een effectieve projectaanpak, zoeken naar de juiste samenwerkingspartners en eventueel aanvragen van een subsidie.

Management en organisatie van innovatie >