visie | publicaties

Ook uw organisatie wordt geconfronteerd met veranderingen in de directe en indirecte omgeving van de organisatie. Verandering van de markt en de marktomstandigheden, mondialisering en daardoor toename van de internationale concurrentie, snelle opkomst van nieuwe technologieŽn, verandering van wet- en regelgeving, maatschappelijke veranderingen, enzovoort. Deze veranderingen maken de noodzaak tot innovatie steeds pregnanter. Het gaat hierbij niet alleen om het vernieuwen van producten en diensten (productinnovatie), van processen en technologieŽn (procesinnovatie) of van de marktbenadering of het gebruikte business model (marktinnovatie). Ook het vergroten van het vernieuwend vermogen van de organisatie is van belang. Dit hoeft niet te betekenen dat u continu moet vernieuwen, maar een continue alertheid en het vermogen om op veranderende omstandigheden in te spelen zijn onontbeerlijk.

Zowel bij innovatie als bij het vergroten van het vernieuwend vermogen is een centrale rol voor de mensen in uw organisatie weggelegd. Dit begint bij het formuleren van een gezamenlijke ambitie voor uw organisatie, met mensen uit verschillende hoeken en lagen in de organisatie, met verschillende kennis en kunde en van verschillende generaties. Er ontstaat enorm veel energie wanneer mensen doen waar ze goed in zijn en waar ze een passie voor hebben. Wanneer je de passie en kracht van mensen de ruimte geeft en optimaal benut ontstaat nieuwe energie in de organisatie. Energie waarmee een gezamenlijke ambitie niet bij dromen blijft maar werkelijkheid kan worden, energie waardoor geÔnitieerde innovaties een grotere kans van slagen hebben en waarmee een nieuw elan in de organisatie ontstaat om samen te leren en experimenteren.

Inge Oskam